NOSstories.nl

January 17, 2020

NOS Stories is de titel voor nieuws voor jongeren. NOS Stories heeft een Instagram account, NOS stories, met meer dan een half miljoen volgers, waar je dagelijkse nieuwsupdates ontvangt en een YouTube kanaal met om de week een onderzoeksverhaal over onderwerpen die de doelgroep aan gaan. Hiernaast zijn we in het Lab met nosstories.nl begonnen. Een eigen platform dat inspringt tussen de korte nieuwsupdates en de eigen onderzoeksverhalen. Op nosstories.nl vind je verdieping, context en overzicht. We zoomen uit van het losse nieuwsmoment en richten ons op de vragen: “Waarom moet je het weten? Waarom vertellen we je dit nu?”. Daarnaast is het dé plek om extra uitleg te geven op vragen bij het nieuws en hoe wij te werk gaan.

De artikelen kennen een vaste opbouw en zorgen daarmee voor structuur wat resulteert in een gemiddeld goede leestijd. 

NOS Stories.nl is tot stand gekomen na een iteratief Design thinking proces waarbij het concept is ontwikkeld, getest bij gebruikers en redactionele haalbaarheid en vervolgens weer is aangepast.